Rapport om bättre tillgång till uppgifter vid försäljning av läkemedel för djur är klar

E-hälsomyndigheten har samordnat ett regeringsuppdrag i samverkan med Läkemedelsverket och Statens jordbruksverk. I uppdraget ingår att se över vilka uppgifter som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten vid förskrivning och expediering av läkemedel för djur.

I dag saknas ett regelverk för vilka uppgifter om djurrecept och rekvisitioner som E-hälsomyndigheten får lagra och lämna vidare till andra myndigheter. Det saknas också regelverk för apotekens skyldighet att rapportera specifika uppgifter, som djurslag, veterinärnummer med mera, till E-hälsomyndigheten.

Syftet med rapporten är att förbättra förutsättningarna för att följa upp och kontrollera förordnanden av läkemedel för djur, och då särskilt förordnanden av antibiotika.

Slutrapport uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur