Plan för insatser ska snabba på utvecklingen av e‑hälsa

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga myndigheter har enats om en konkret genomförandeplan utifrån strategin 2020-2022 för Vision e-hälsa 2025. Det är första steget mot en gemensam nationell utvecklingsportfölj som kontinuerligt kommer att tillföras nya insatser för att stödja den digitala omställningen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– Genom att konkretisera inriktningsmålen i tydliga insatser får vi en nationell utvecklingsportfölj för e‑hälsa som knyter ihop de många aktörer som behöver samverka och bidra med resurser i arbetet med att nå Vision e-hälsa 2025. Genomförandeplanen är därför ett viktigt verktyg för att öka utvecklingstakten inom e‑hälsoområdet, säger Marie Morell, ordförande i Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Läs pressmeddelande (öppnas i ny flik).

Ta del av Genomförandeplan 2020-2022 (öppnas i ny flik).

Besök Vision e-hälsas webbplats (öppnas i ny flik).