Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel

När regelverket för utbyte ändras den 2 juni 2020, införs en övergångslösning för att hantera att uppgifter om förmån och smittskydd kan förmedlas från vård till apotek, enligt det ändrade regelverket.

Förändringen innebär bland annat att apotek ska erbjuda dig utbyte även av ett förskrivet läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt utbytbart läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. När du hämtar ut läkemedel på ditt apotek får du information om det är aktuellt för dig med utbyte enligt de förändrade utbytesreglerna.

Information för dig som är förskrivare i vården eller farmaceut på apotek

För dig som är förskrivare och för dig som är farmaceut på apotek, har E-hälsomyndigheten tagit fram praktisk information om hur hanteringen av uppgifter om förmån och smittskydd förmedlas från vård till apotek i övergångslösningen. Där finns också frågor och svar.

Till den praktiska informationen om övergångslösningen

Till Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket

Till Läkemedelsverket