Nya regler för utbyte av läkemedel hanteras gemensamt av myndigheter

E-hälsomyndigheten har tillsammans med TLV och Läkemedelsverket, tagit fram lösningar för att utbyte av läkemedel ska tillämpas enligt ändringar i lagen om läkemedelsförmåner mm. Lösningarna beskrivs i en regeringsrapport till Socialdepartementet.

Förändringarna trädde i kraft den 2 juni 2020 och innebär att apotek ska erbjuda utbyte av ett förskrivet läkemedel som inte ingår i förmånen till ett likvärdigt utbytbart läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

I den Nationella läkemedelslistan kommer uppgifter om smittskydd och förmåner, förmedlas strukturerat. Innan Nationella läkemedelslistan finns på plats sker det i en övergångslösning som innebär att informationen förmedlas i fritext. Övergångslösningen används för förskrivning av recept till och med den 30 april 2023, då alla hälso- och sjukvårdsaktörer och apoteksaktörer, ska vara anslutna till Nationella läkemedelslistan.

Praktisk information till förskrivare och farmaceut på apotek, om hur hanteringen av uppgifter om förmån och smittskydd förmedlas från vård till apotek i övergångslösningen finns på webbsidan:

Utbyte av läkemedel

Läs hela rapporten: Uppdrag att förbereda införandet av nya regler för utbyte av läkemedel. Återrapportering av regeringsuppdrag enligt E-hälsomyndighetens regleringsbrev. (pdf, 670 kB, öppnas i ny flik)