Ny funktion i EES stödjer apotekspersonal att begränsa uttag av läkemedel

Nu kan apotekspersonal enklare se om kunder har flera recept på likvärdiga receptbelagda läkemedel. Det är ännu viktigare än tidigare sedan uttaget av läkemedel per kund begränsats med anledning av utbrottet av coronaviruset och covid-19.

apotek man vid dator

E-hälsomyndigheten erbjuder beslutsstödet EES i syfte att stödja personal på apotek med att säkra att läkemedelsbehandlingen är lämplig för den enskilda kunden. EES står för Elektroniskt expertstöd och finns tillgängligt på samtliga apotek i Sverige.

När läkemedel lämnas ut gör farmaceuten en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling i förhållande till ålder, kön och övriga läkemedel. I stödet finns också funktionen att identifiera likvärdiga läkemedel. Den nya funktionen i EES kan apoteken nu använda för att begränsa rätten till uttag av läkemedel till den mängd som kunder behöver under en tremånadersperiod.

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat att tills vidare begränsa rätten till uttag av läkemedel till den mängd som kunden behöver under en tremånadersperiod. De nya bestämmelserna regleras i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel.