Nu öppnas dörren till det digitala Europa

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.

Den 12 december lanserades EU-portalen youreurope.eu. Ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är nu anslutna till portalen och har nationell information på engelska om vad som gäller i Sverige. Portalen ska göra det enklare för EU-medborgare att få kunskap om vad som gäller i andra EU-länder. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång, Single Digital Gateway (SDG), som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa. 

– Vi på E-hälsomyndigheten är stolta över det arbete som Sverige tillsammans med övriga EU-länder har åstadkommit för att skapa en portal med kvalitetssäkrad information, säger Carl Jarnling, enhetschef på invånartjänster.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen, youreurope.eu, vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att minska hinder för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlad på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen finns på engelska.

– E-hälsomyndighetens webbplats har information bland annat om recept och hur det fungerar att köpa läkemedel i Sverige, fortsätter Carl Jarnling.

Genomförandet sker i etapper

Den första etappen består av etableringen av portalen Your Europe som innehåller information från statliga myndigheter. Nästa etapp sker i december 2022 då alla kommuner och regioner ska bidra med information till portalen. Sista etappen för genomförandet sker i december 2023. Då ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt utföra digitala ärenden över gränserna. En bärande princip för SDG-förordningen är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga.

Your Europe-logotyp

Alla webbsidor på E-hälsomyndighetens webbplats som omfattas av SDG-förordningen är märkta med Your Europes logotyp. Sidorna ger också användaren möjlighet till komma med synpunkter på innehållet, är taggade med metadata och samlar in besöksstatistik.

DIGG nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har ett DIGG samverkat med ett 60-tal myndigheter och ett flertal aktörer för att förbereda genomförandet. Arbetet fortsätter under kommande år för att genomföra alla etapper i SDG-förordningen.

E-hälsomyndighetens information till EU-medborgare

Your Europe (öppnas i ny flik)

Your Europes logotyp
Den officiella logotypen för Your Europe som finns på alla webbsidor som är anslutna till portalen youreurope.eu