Nationella läkemedelslistan och Läkemedelskollen prioriterade för att nå Vision e-hälsa 2025

E-hälsomyndigheten ansvarar för fyra prioriterade insatsområden i den nya genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025. Dessa är Nationella läkemedelslistan, Läkemedelskollen, E-recept över landsgränser och Sammanhållen identitet- och behörighet.

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025. Det är målet med överenskommelsen Vision e-hälsa 2025. För att nå dit har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga myndigheter enats om en konkret genomförandeplan.

E­-hälsomyndigheten ansvarar i dagsläget för fyra prioriterade insatser i planen för de kommande tre åren.  Nationella läkemedelslistan är en sådan insats. Ytterligare en är Läkemedelskollen, en tjänst som underlättar för invånare att ta del av information om sina läkemedel.

Rätt information och kunskap

– Genomförandeplanen ska vara ett verktyg för styrning och uppföljning av arbetet med Vision e-hälsa 2025, ett slags nationell utvecklingsportfölj för e‑hälsa, säger Janna Valik, generaldirektör på E-hälsomyndigheten och vice ordförande i Beredningsgruppen för Vision e-hälsa 2025.

Beredningsgruppen beslutade i juni om genomförandeplanen i en första version.

– E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag att ta fram en Nationell läkemedelslista svarar mot inriktningsmålet som vi benämner Rätt information och kunskap. Meningen är att det ska bli ett stöd för professionerna inom vård och omsorg – för dem som förskriver läkemedel och apoteken som expedierar dem – samt för individen som behöver informationen om sina läkemedel, säger Janna Valik.

Nationella läkemedelslistan träder i kraft den 1 maj 2021. Det nya registret ger alla delar av kedjan tillgång till samma information av förskrivna och uthämtade läkemedel. Syftet är att öka patientsäkerheten genom en säkrare läkemedelshantering.

Tjänsten Läkemedelskollen bidrar till inriktningsmålet Individen som medskapare i genomförandeplanen. Nu pågår arbete med att förbättra tjänstens användbarhet och tillgänglighet. Läkemedelskollen nås dels via myndighetens webbplats, dels via 1177 Vårdguiden. Varje månad använder drygt 850 000 personer Läkemedelskollen.

E­-hälsomyndigheten ansvarar också för insatserna E‑recept över landsgränser och Sammanhållen identitet och behörighet i genomförandeplanen.

Gå till Vision e-hälsas webbplats (öppnas i ny flik)