”Nationella läkemedelslistan kommer att underlätta min vardag”

Nationella läkemedelslistan ger patienten tillgång till samma information om sin läkemedelsbehandling som vården, omsorgen och apoteken har – oavsett var i landet patienten söker hjälp. Det skapar en större delaktighet och minskar även riskerna för missförstånd, något som Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet betonar är viktigt.

Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet
Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet

– För mig som patient blir det en stor fördel att jag själv, mina vårdgivare och apoteken har tillgång till samma information. Det är viktigt att patienten alltid betraktas som en ”partner” i möten och att vårdgivare och apotek alltid förvissar sig om att patienten har varit delaktig, förstått informationen och eventuella anvisningar, säger Lise Lidbäck.

Lise Lidbäck känner en stor trygghet i att hennes uppgifter blir lättillgängliga för alla involverade i vårdprocessen, särskilt i de akuta vårdkontakterna.

– Nationella läkemedelslistan kommer att underlätta min vardag då jag kan ha full koll på mina förskrivna läkemedel, recept och uttagssaldo, säger hon.

Information och utbildning krävs för att öka patientsäkerheten

Ett syfte med Nationella läkemedelslistan är att öka patientsäkerheten. För att det ska vara möjligt behöver alla parter vara välinformerade och utbildade förklarar Lise Lidbäck.

– Nya arbetssätt och nytänkande är av största vikt för att få till en patientsäker vård. Förutom att patienten själv alltid är delaktig efter bästa förmåga är det också viktigt att it-system och implementeringen av Nationella läkemedelslistan fungerar så friktionsfritt som möjligt över landet, säger Lise.  

Vikten av att förhindra ett digitalt utanförskap

Även om det finns många fördelar med Nationella läkemedelslistan har Lise några farhågor. Hon känner till exempel en viss oro för att införandet kan bli ojämnt och därmed skapa en ojämlikhet för patienter över landet.

– För att syftet med Nationella läkemedelslistan ska uppnås måste samtliga vara anslutna och vägen dit är krokig. Det måste också finnas mycket information kring det nya systemet så att inga patienter faller mellan stolarna. Som patient är det viktigt att känna till sina möjligheter som rättigheter och att inte hamna i ett digitalt utanförskap.

Till skillnad från det befintliga receptregistret och läkemedelsförteckningen kommer det med Nationella läkemedelslistan bli lättare att följa upp aktuella förskrivningar och kontrollera vilken status som förskrivningarna har.

– Jag tänker att kommunikationen med vården och apoteket kommer att underlättas betydligt när jag som patient har tillgång till status på samtliga förskrivningar. Med hjälp av informationen kommer jag också att kunna planera mina uttag och receptförnyelser i god tid. Jag får också en god överblick över vilka förskrivare jag har, avslutar Lise.