Nationell samordning underlättar utbyte av information i socialtjänst, hälso- och sjukvård

I delrapporten som E-hälsomyndigheten tagit fram, ingår en fördjupad analys över ansvar och roller när det gäller standarder och specifikationer inom och mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård.

Delrapporten innehåller också definitioner för: specifikationer, e‑hälsospecifikationer och nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer.

En viktig del av e-hälsa är interoperabilitet, att it-system kan utbyta information om patienter och brukare effektivt och säkert. För att göra det möjligt behövs specifikationer. E‑hälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, ett arbete som i sin helhet redovisas i september 2021.

Delrapport 2 - Tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer (Öppnas i ny flik)

Om regeringsuppdraget, delrapporten och vårt arbete (Öppnas i ny flik)