Markant ökning av EES-analyser – bidrar till ökad patientsäkerhet

Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd EES fortsätter att öka. Apoteken gjorde 50 procent fler EES-analyser under det första kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.

Mellan 2018 och 2019 ökade antalet analyser med nära 100 procent, från strax över fem miljoner analyser till nära tio miljoner.

Med EES kan olämpliga förskrivningar upptäckas vilket bidrar till en säker och effektiv läkemedelsanvändning – till nytta för både individ och samhälle. Farmaceuten analyserar eventuella signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller feldoseringar.

EES står för Elektroniskt expertstöd och finns tillgängligt på samtliga öppenvårdsapotek i Sverige.

E-hälsomyndigheten erbjuder beslutsstödet EES i syfte att stödja farmaceuter på apotek när läkemedel lämnas ut. Farmaceuten gör en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling i förhållande till ålder, kön och övriga läkemedel.

Nu blir det dessutom enklare för farmaceuter att ta hjälp av EES när läkemedel lämnas ut. Från den 1 juni 2020 behöver farmaceuter inte längre fråga om samtycke för att använda sig av EES.

EES Dialog kund