Läkemedelskollen blir mer tillgänglig och användarvänlig

E-hälsomyndigheten arbetar för att förbättra tjänsten Läkemedelskollen, som underlättar för invånare att ta del av information om sina läkemedel. Den nya versionen ska vara klar i samband med att Nationella läkemedelslistan driftsätts i maj nästa år. Läkemedelskollen är också en prioriterad tjänst i den nya genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025.

Du kan ta dig till Läkemedelskollen via vår webbplats eller genom att logga in på 1177 Vårdguiden. I Läkemedelskollen får du koll på dina, ditt barns eller ditt husdjurs läkemedel. Du kan till exempel se vilka e-recept du har och hur lång tid du har kvar innan ditt högkostnadsskydd träder in. Logga in enkelt med e-legitimation.

I Läkemedelskollen kan också den som behöver hjälp av en annan person för att hämta ut läkemedel skapa en digital fullmakt åt ett ombud.

I dag används Läkemedelskollen av närmare 30 000 personer per dag (unika inloggningar), och hittills i år har tjänsten totalt haft snudd på 7 miljoner inloggningar.

– Vi hoppas nå ut till ännu fler invånare med den nya versionen. Målet är att alla som lever med mediciner, eller hjälper någon som lever med mediciner, ska uppleva att Läkemedelskollen är enkel att använda, säger Maria Ström, produktansvarig.

God tillgänglighet prioriterat

Ett av målen med Läkemedelskollen är att vara en tjänst som kan användas av alla. För att den nya versionen ska bli så anpassad som möjligt till användarens behov, så tar E‑hälsomyndigheten fram webbplatsen tillsammans med användare med olika förutsättningar. En del i det arbetet är att ta hjälp av en referensgrupp där olika patientorganisationer medverkar. Användarnas åsikter hämtas in via enkäter, utskick, intervjuer och användningstester.

– Vi sätter användarens behov i fokus och har användare som medskapare under hela resans gång – allt i syfte att Läkemedelskollen ska bli så enkel och tillgänglig som möjligt. Vi vill vara ett tillgänglighetsföredöme, säger Maria Ström.

Om Läkemedelskollen och Nationella läkemedelslistan

Läkemedelskollen ska uppfylla kraven i EU‑direktivet om tillgänglighet och ansluta till Nationella läkemedelslistan som träder i kraft den 1 maj 2021. Tjänsten blir individens fönster in i det nya nationella registret och lanseras i samband med att Nationella läkemedelslistan driftsätts.

Om Vision e-hälsa 2025

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025. Det är Vision e-hälsa 2025. För att nå dit har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga myndigheter enats om en konkret genomförandeplan för åren 2020-2022.

Läs mer om Vision e-hälsas genomförandeplan (öppnas i ny flik)

Läs mer om Nationella läkemedelslistan

 

En illustration med en medicinburk, läkemedel och några dokument visar Läkemedelskollen.