Internationella samarbeten utvecklar e-hälsa visar rapport

E-hälsomyndigheten bedriver ett aktivt arbete för att bevaka vad som händer internationellt, samarbetar med andra länder som ligger i framkant och visar upp Sveriges arbete inom e-hälsa. Sverige är på flera sätt en förebild, samtidigt är det internationella samarbetet avgörande för att lära av andra länder. Störst prioritet har samarbetet inom EU och Norden. Det är några av slutsatserna i en rapport som E-hälsomyndigheten har tagit fram.

E-hälsa är ett område som utvecklas snabbt och många länder är intresserade av att lära av Sverige. Inom flera av de samarbetsavtal som Sverige har på hälsoområdet, lyfts nu e-hälsa upp som ett viktigt ämne.

Här har E‑hälsomyndigheten en roll att, tillsammans med Socialdepartementet och våra systermyndigheter, bidra med sin expertkunskap för att ge en helhetsbild av Sveriges hälso- och sjukvård och socialtjänst, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef för samordningssavdelningen.

Den övergripande uppföljningen av utvecklingen inom e-hälsa internationellt visar att många länder ser e‑hälsa som ett prioriterat område och har därför lagt in en hög växel för att driva utvecklingen framåt.

Flera länder – däribland de andra nordiska länderna – har ökat tempot vad gäller e‑hälsoutveckling. Sverige kan dra nytta av andra länders erfarenheter och då främst fokusera på länder med liknande system. Detta enligt rapporten som också tar upp att de nordiska länderna är särskilt intressanta och ett närmare nordiskt samarbete skulle kunna gynna Sveriges utveckling inom e-hälsa.

Rapport: Det internationella samarbetet avseende e-hälsa 2019

En illustration med en jordglob.