Information om fullmakter översatt till de största språken

Information om den förändrade hanteringen av fullmakter finns nu översatt till 13 språk. Den riktar sig till apotekskunder och finns på vår webbplats. Det är första gången E-hälsomyndigheten gör en så bred språksatsning.

Översättningarna har tagits fram för att underlätta för apotekskunder att ta till sig information om den förändrade hanteringen av fullmakter för apoteksärenden. Ett översatt informationsblad med hänvisning till mer information på webbplatsen underlättar för apotekspersonal när de ska hjälpa kunder att ordna med fullmakter.

– Det är viktigt att alla som vill hjälpa andra med att hämta ut läkemedel ges möjlighet att ta del av de förändringar som vi nu inför. Därför har vi publicerat information på 13 språk på vår webbplats och även tagit fram ett informationsblad som apoteken kan dela ut, säger Carl Jarnling, chef på enheten invånartjänster på E-hälsomyndigheten.

I korthet handlar den nya hanteringen om att ombud måste lämna samtycke för att kunna hämta ut läkemedel åt någon annan och att det införs en giltighetstid för fullmakten.

De språk som är aktuella är de mest talade språken i Sverige utöver svenska: engelska, franska, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, nordsamiska samt arabiska, persiska, dari, pashto, somaliska och tigrinska.

Här finns information om fullmakter riktad till personal inom vård och apotek och en samlingssida med information på andra språk.

Här finns information om fullmakter riktad till privatpersoner.

En man som besöker ett apotek och en kvinnlig farmaceut