Inbjudan till forum om digitalt vaccinationskort

E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om digitala vaccinationskort i Sverige. Välkommen till ett öppet forum där du får möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på vägval och lösningsalternativ.

Inbjudan vänder sig i första hand till dig som företräder en organisation med intressen inom eller nära vaccinationsområdet eller dess informationshantering.

Under dagen presenterar myndigheterna uppdraget och arbetet så här långt. Du får sedan möjlighet att diskutera och komma med inspel om vägval och de möjliga lösningsalternativ som identifierats.

Mötena genomförs vid tre olika tillfällen, välj det som passar dig bäst. Det sista tillfället är särskilt inriktat på mer tekniska frågor kring lösningsarkitektur, informatik och anslutning och passar dig som till exempel är systemleverantör.

När?


Var?
E-hälsomyndighetens lokaler på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm

Anmäl dig senast tisdagen den 10 mars genom att mejla till Jessica.Johansson@ehalsomyndigheten.se och ange vid vilket tillfälle du vill medverka. Glöm inte att ange eventuella kostönskemål för fika.

Mötet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen med din anmälan!