NLL_ansluter.png

Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten har under våren utvecklat formerna för samverkan med de vård- och apoteksaktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Arbetet bedrivs från och med hösten 2020 i två olika spår. Anmäl senast 25 augusti vilket spår ni önskar delta i.

Samverkan har tidigare bland annat bedrivits inom ramen för arbetet med ordinationsinformatik på E-hälsomyndigheten, tillsammans med kundgrupper inom vård och apotek samt deras respektive systemleverantörer. Syftet har varit att förstå förutsättningarna och utmaningarna kring hur informationsflödet mellan olika aktörer ska fungera när Nationella läkemedelslistan införs.

Två olika spår

Inför nästa fas, under hösten 2020, övergår arbetet till att ske i två olika spår:

  • Spår 1 ska stödja de aktörer som har som ambition att ansluta tidigt till Nationella läkemedelslistan.
  • Spår 2 ska stödja de aktörer som avser att ansluta senare under övergångsperioden och ha en dialog om de behov som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Deltagare i båda spåren är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer.

Krav på anslutande system

E-hälsomyndighetens mål är att presentera en 1.0 version av våra krav på anslutande system (KPAS) den 30 november 2020. E-hälsomyndigheten har som ambition att löpande förse de aktörer som väljer att ansluta tidigt med information innan KPAS 1.0 formellt publiceras.

Planerade möten för spår 1

Gemensamt digitalt uppstartsmöte den 28 augusti klockan 9-12.

Utöver dessa håller vi följande arbetsmöten:
24 september klockan 9-11
22 oktober klockan 9-11
5 november klockan 9-12
26 november klockan 9-11
10 december klockan 9-11

Dessutom kan enskilda möten planeras vid behov.

Planerade möten för spår 2

Gemensamt digitalt uppstartsmöte den 30 september klockan 9-12.

Utöver det planeras två arbetsmöten som E-hälsomyndigheten återkommer med datum för efter sommaren.

Informationsmöten

E-hälsomyndigheten planerar under hösten även två informationsmöten som vänder sig till samtliga intressenter för Nationella läkemedelslistan. Kallelser till höstens informationsmöten har gått ut sedan tidigare.

Anmäl er senast 25 augusti

Hur vill ni samverka inför er anslutning till Nationella läkemedelslistan? Anmäl ert deltagande – senast den 25 augusti 2020 – till något av spåren, eller båda, till: nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se