Giltighetstid införs för fullmakt för apoteksärenden inom vård- och omsorg

Den 1 juni 2020 införs en giltighetstid på fyra år för fullmakter för apoteksärenden. Det innebär att vårdtagare som ger vårdenheter rätt att hämta ut deras läkemedel måste skapa en ny fullmakt vart fjärde år.

Fullmakter vårdenhet

Den 1 april i år uppdateras vårdens blankett för registrering av vårdenhet och dess anställda som ska ha behörighet att hämta ut läkemedel. Blanketten finns då tillgänglig på E‑hälsomyndighetens webbplats. Nytt är att E‑hälsomyndigheten inte längre kommer att inhämta samtycke till personuppgiftshanteringen från vårdpersonal.

E‑hälsomyndigheten vill också uppmärksamma verksamhetsansvariga inom vård och omsorg om ansvaret för att löpande uppdatera enhetens uppgifter och personallista i vårdenhetsregistret. Verksamhetsansvariga är skyldiga att kontakta ett apotek för att ta bort behörighet för dem som inte längre är anställda.

Verksamhetsansvariga måste informera de anställda som är registrerade i vårdenhetsregistret om att E‑hälsomyndigheten behandlar deras personuppgifter.

Den 1 juni i år uppdateras blanketten som riktar sig till vårdtagare för att registrera fullmakt för apoteksärenden och den finns då tillgänglig på E‑hälsomyndighetens webbplats.

Mer information

Gå till blankett "Registrera vårdenhet för hantering av fullmakt"

Fullmakter – information för vård och apotek