Flera nyheter på e-hälsoområdet under 2021

Visste du att gamla apoteksfullmakter slutar gälla den 31 januari nästa år och att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj? Här listar vi några viktiga datum under året 2021.

Nationella läkemedelslistan. Patient, vårdpersonal och apotekspersonal krokar arm med varandra.
En av nyheterna under år 2021 är att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj . Med Nationella läkemedelslistan får alla tillgång till samma aktuella information – vården, apoteken och patienten själv.

Den 31 januari är sista dagen för samtycke för äldre fullmakter

Alla som har en fullmakt som registrerades före den 1 juni 2020 för att hämta ut förskrivna läkemedel på apotek, måste senast den 31 januari 2021 lämna samtycke till behandling av personuppgifter.

Samtycket lämnas i E-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen (öppnas i ny flik).

Om fullmakter för apoteksärenden

Läs även nyheten om fullmakter och samtycke senast 31 januari 2021.

Den 1 maj införs Nationella läkemedelslistan

Lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj 2021. Då börjar vårdens och apotekens it-system kommunicera med samma källa till information – Nationella läkemedelslistan.

Med Nationella läkemedelslistan får alla tillgång till samma aktuella information – vården, apoteken och patienten själv. Det ger framför allt tre fördelar:

  • Patienten blir mer delaktig i sin egen vård.
  • Förskrivare (till exempel läkare) får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling.
  • Patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Om Nationella läkemedelslistan

Den 1 maj slutar apotek att överföra elektroniska recept till pappersrecept

Från och med 1 maj 2021 ska elektroniska recept inte föras över till receptblankett genom utskrift. Då är det alltså inte längre valfritt för patienten att ha elektroniska recept. Bakgrunden är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. (Undantag görs om patienten saknar svenskt personnummer eller om patienten behöver recept för att kunna hämta ut läkemedlet i ett annat land.)

Mer information finns på Läkemedelverkets webbplats (öppnas i ny flik).

Den 1 maj blir det krav på apotek att överföra pappersrecept till elektroniska recept

Från och med 1 maj 2021 ska apotek omvandla recept som är förskrivna på receptblankett till e-recept innan receptet expedieras. Bakgrunden är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. (Undantag görs om receptet är utfärdat av en förskrivare som är behörig i ett annat EES-land eller om patientens personnummer är inte angivet på receptet.)

Mer information finns på Läkemedelverkets webbplats (öppnas i ny flik).

Den 1 maj blir det krav på nya receptblanketter

Från och med 1 maj 2021 ska förskrivning till människa göras på den nya receptblanketten som började gälla den 1 juli 2020. Från och med den 1 maj 2021 får inte de äldre blanketterna för recept användas.

Mer information finns på Läkemedelverkets webbplats (öppnas i ny flik).

Den 31 augusti finns de första e-hälsospecifikationerna tillgängliga

En ny tjänst ska tillgängliggöra specifikationer som används i hälso- och sjukvård och socialtjänst, så kallade e-hälsospecifikationer, och de specifikationer som är kandidater till att bli de första nationella gemensamma e‑hälsospecifikationerna. En första version av E-hälsomyndighetens tjänst ska vara klar den 31 augusti.

Om Nationella gemensamma specifikationer

Den 1 oktober blir elektronisk förskrivning huvudregel

Från och med den 1 oktober 2021 blir elektronisk förskrivning huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Syftet är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan.

Mer information finns på Läkemedelverkets webbplats (öppnas i ny flik).

Observera: vid årsskiftet sker ingen höjning av taket i högkostnadsskyddet

Årsskiftet 2020/2021 blir det ingen höjning av taket i högkostnadsskyddet för läkemedel till skillnad från de senaste åren. Det innebär att invånarna även under 2021 betalar högst 2 350 kronor under en tolvmånadersperiod för de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.

I E-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen kan privatpersoner över 18 år själva kontrollera hur de ligger till i högkostnadsskyddet. Inloggning sker med e-legitimation.

Mer om högkostnadsskyddet finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats (öppnas i ny flik).