E-hälsomyndigheten deltar i Digital@Idag

Digital@Idag är en årlig nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om landet. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. E hälsomyndigheten deltar med bland annat ett samtal om hur vi med digitala tjänster kan göra det enklare att leva med läkemedel.

Patient och sjuksköterska tittar på en surfplatta
E-hälsomyndigheten deltar i Digital@Idag med ett samtal om hur det är för individer i Sverige att leva med läkemedel och hur vi med digitala tjänster kan göra det enklare.

Digital@Idag är en folkbildningsrörelse där mer än 200 aktörer medverkar, bland annat E‑hälsomyndigheten. Tillsammans arrangerar vi mer än 250 aktiviteter på 110 orter runt om i Sverige den 2 oktober 2020.

– Det är viktigt för oss som digitaliseringsmyndighet att medverka på olika typer av arenor. Genom Digital@Idag hoppas vi nå personer som själva lever med läkemedel eller har andra i sin närhet som gör det. Vi vill berätta om våra tjänster som alla syftar till att underlätta för individer med hjälp av digitala lösningar, säger Erika Burlin Hellman, kommunikationschef på E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten deltar i Digital@Idag med ett samtal om hur det är för individer i Sverige att leva med läkemedel och hur vi med digitala tjänster kan göra det enklare. Carl Jarnling och Maria Ström från E-hälsomyndigheten berättar om ett insiktsarbete och samtalar med Lise Lidbäck från Neuroförbundet som ger sin personliga bild. Samtalet publiceras här på ehälsomyndigheten.se den 2 oktober.

Dessutom passar E-hälsomyndigheten på att sprida två korta animerade filmer som båda riktas till en bred målgrupp. Den ena filmen förklarar Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder. Den andra handlar om apoteksfullmakter och hur man gör för att hämta ut läkemedel åt andra.

Hack for Sweden presenteras

På Digital@Idag presenterar DIGG det nya pilotkonceptet Hack for Sweden 365 som ska bidra till ännu mer samhällsnytta. Syftet är att locka beta-testare, det vill säga de som vill vara med och prova det nya konceptet för hackaton. DIGG ansvarar för regeringsuppdraget och E‑hälsomyndigheten är en av organisationerna som är med och bidrar i arbetet.

Om Digital@Idag

Initiativtagare till Digital@Idag är: Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statens Servicecenter.

Den första upplagan av Digital@Idag ägde rum i november 2019. Läs mer på https://digitalidag.org/