e-Hälsa_kortärm[1].png

Besök vår monter på MVTe-mässan

E-hälsomyndigheten är på plats under MVTe-mässan den 21-22 januari. Kom och besök oss i vår monter eller lyssna på något av våra föredrag.

Den 21-22 januari 2020 deltar E-hälsomyndigheten på MVTe-mässan i Kista. MVTe står för Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa och är sedan 2015 en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för personal inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Välkomna att träffa E-hälsomyndighetens medarbetare i vår monter D:15. Där kommer vi att visa filmer och demos och berätta om vårt arbete med:

  • E-hälsostöd till kommuner – underlättar för kommuner att införa och använda digital teknik
  • Gemensam informationsmodell för verksamheter och organisationer – för att skapa en gemensam beskrivning till nytta för medborgare, professioner, huvudmän och myndigheter
  • Nationella gemensamma specifikationer – ger effektivare och säkrare informationsutbyte och minskar dubbeldokumentation
  • Nationella läkemedelslistan – ger vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens läkemedelsbehandling.

E-hälsomyndigheten deltar också med fyra föredrag i konferensprogrammet.

Läs mer på MVTe:s webbplats