Arbetet med e-recept över landsgränser fortsätter

Under 2020 har E-hälsomyndigheten fortsatt utvecklingsarbetet med e-recept över landsgränser. En ny rapport har lämnats till regeringen i enlighet med myndighetens regleringsbrev.

Arbetet med de tekniska förberedelserna för utbyte av e-recept över landsgränserna inom EU pågår så långt det är möjligt till dess att de juridiska förutsättningarna finns på plats.

Målet är att det ska bli möjligt att expediera svenska e-recept utomlands, och att expediera utländska e-recept i Sverige.

Möjligheten att skicka e-recept över landsgränserna är en av de åtgärder som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom gemenskapen. I Sverige är E-hälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå, så kallad National Contact Point for eHealth (NCPeH).

Läs rapporten E-recept över landsgränser – återrapportering enligt E-hälsomyndighetens regleringsbrev 2020 (pdf, öppnas i ny flik)