Arbetar du med informationsöverföring i hälso- och sjukvården eller i socialtjänsten?

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bidra till att informationsöverföring mellan olika it-system sker effektivt och säkert så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Nu efterlyser myndigheten e-hälsospecifikationer som används i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetssystem.

Tänk om det gick att med endast en knapptryckning kunna rapportera in statistik till exempelvis Socialstyrelsen. För att möjliggöra säker och effektiv informationsöverföring mellan olika it-system krävs nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.

– E-hälsomyndigheten utvecklar en plattform som gör det möjligt att tillsammans bygga kunskap och dela erfarenheter av att skapa och använda e-hälsospecifikationer. Arbetar du med dokumentationsmallar, FHIR-profiler, eller API:er som du vill dela med kollegor? Nu behöver vi din hjälp med att identifiera e-hälsospecifikationer som används i verksamheter runt om i landet, säger Vivéca Busck Håkans processledare på E‑hälsomyndigheten.

Exempel på e-hälsospecifikationer:

  • Mallar för att fånga variabler för direktöverföring av information från verksamhetssystemet till kvalitetsregister, exempelvis Senior alert.
  • Dokumentationsmallar som bygger på en standard eller är kodade med: ICF, Snomed eller annat kodverk.

Definition e-hälsospecifikation

En e-hälsospecifikation är ”en strukturerad beskrivning av krav och regler som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt för dokumentation och informationsutbyte inom eller mellan informationssystem för tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst”.

Välkommen att kontakta oss på: specifikationer@ehalsomyndigheten.se 

Nationella gemensamma specifikationer