Lagen om nationell läkemedelslista skjuts fram till den 1 maj 2021

Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.

Anledningen är att det rådande läget med covid-19 gör det svårt för regionerna att hinna utveckla och ansluta till ett nytt register.

Beslutet innebär att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj 2021 istället för den 1 juni 2020. Vård- och apoteksaktörer ska ansluta senast den 1 maj 2023.

E-hälsomyndigheten ser nu över planeringen utifrån riksdagsbeslutet och återkommer med besked om en ny tidplan till alla berörda aktörer.

Läs mer om arbetet med Nationella läkemedelslistan.

Bild