vitalis2019_monterskiss_studio_e-halsa.png

eHälsomyndigheten på Vitalis 2019

Under Vitalis den 21-23 maj i Göteborg är eHälsomyndigheten på plats med ett aktivt deltagande, både i montern Studio e-hälsa och i det stora programmet.

Den 21-23 maj är det dags igen för Vitalis på Svenska mässan i Göteborg. Vitalis är Nordens ledande e-hälsomöte och brukar varje år locka cirka 5000 deltagare från regioner, kommuner, myndigheter, företag och akademi. Under tre dagar diskuteras framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

eHälsomyndigheten deltar med flera föredrag i det stora programmet, ibland tillsammans med andra aktörer. Det går också att träffa våra medarbetare i montern Studio e-hälsa (B04:12) som vi delar tillsammans med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Inera AB. Här kan man ta del av ett intressant monterprogram med till exempel seminarier, rundabordssamtal och utfrågningar.

Dessutom medverkar medarbetare från eHälsomyndigheten som föreläsare i torsdagens Master class, en grundläggande e-hälsoutbildning.

Nedan kan du se vilka föredrag och aktiviteter som eHälsomyndigheten genomför i det stora programmet och i Studio e-hälsa. Välkomna till Vitalis 2019!

Till Vitalis webbplats

 

I stora programmet

onsdag 22 maj

eHälsomyndighetens val av standarden FHIR för Nationella läkemedelslistan

Tid: 8.30-9.00
Medverkande: Emmeli Gross, eHälsomyndigheten
Lokal: J1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swedish Vision for eHealth 2025

Tid: 8.30-9.00
Medverkande:
Erika Ericsson, eHälsomyndigheten
Lokal:
F6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur jobbar andra länder med individens tillgång till hälsodata i vården?

Tid: 10.30-11.00
Medverkande: Carl Jarnling, eHälsomyndigheten
Lokal: F-Expo

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Säker åtkomst till eHälsomyndighetens nationella tjänster - statusuppdatering

Tid: 11.00-11.30
Medverkande:
Kristina Fridensköld, eHälsomyndigheten
Lokal: A3/4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

WHO - Digital Atlas

Tid: 11.30-12.00
Medverkande:
Erik Frisk, eHälsomyndigheten och Meaghan Orton
Lokal: F6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagstiftning om digitalisering -- ett demokrativerktyg i socialt arbete?
(Arrangör är SKL)

Tid: 13.00-14.00
Paneldeltagare: Erik Janzon, eHälsomyndigheten med flera deltar
Lokal: F5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunskapshöjande initiativ som stöd för Vision e-hälsa 2025
(I samarbete med Socialstyrelsen)

Tid: 15.30-16.00
Medverkande: Maria Wanrud, eHälsomyndigheten och Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Lokal: A6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

torsdag 23 maj

Så samverkar eHälsomyndigheten för att utveckla Nationella läkemedelslistan

Tid: 8.30-9.00
Medverkande: Madelen Domajnko, eHälsomyndigheten
Lokal: F1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur förbättrar Nationella läkemedelslistan patientsäkerheten?

Tid: 9.00-9.30
Medverkande:
Anders Sylvan, eHälsomyndigheten
Lokal:
F1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsutveckla digitalt i social omsorg

Tid: 10.30-11.00
Medverkande: Agneta Aldor och Sandra Creutz, eHälsomyndigheten
Lokal:
A2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vision e-hälsa i praktiken - Arbetet med kodverk för Nationella läkemedelslistan
(I samarbete med SKL, Inera, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket)

Tid: 10.30-11.30
Medverkande: Rikard Lövström, Johan Aulin, Annika Forsén, Emmy Damberg
Lokal: F1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Studio  e-hälsa

tisdag 21 maj

Nationella läkemedelslistan: När tidplanen står i lagen – vad händer om alla inte hinner med?
(Arrangör är SKL)

Peter Alvinsson och Magnus Åsén deltar i ett panelsamtal.
Tid: 12.40-13.10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heta stolen med Magnus Åsén

Vad tänker Magnus Åsén om utmaningar, risker och möjligheter med arbetet med läkemedelslistan? Programledaren för Nationella läkemedelslistan, intervjuas av Helena Palm, SKL
Tid: 13.10-13.20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Framtidens vårdinformationsmiljöer är här men vad händer nu?
(Arrangör är Inera)

Enorma förväntningar knyts till införandet av nya vårdinformationssystem i regionerna. Men vad kan vi förvänta oss och vilka är utmaningarna? Peter Alvinsson, eHälsomyndigheten, deltar i en paneldebatt.
Tid: 16.10-17.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

onsdag 22 maj

Vilket nationellt stöd behövs för att klara av utmaningar vid införande och användning av digital teknik inom socialtjänsten?

Maria Hassel leder ett samtal mellan Agneta Aldor och Sandra Creutz på eHälsomyndigheten och ansvariga chefer från några kommuner. Deltar gör: Kaisa Björnström, socialdirektör Uppsala kommun, Ulrika Gärdsback, sektorschef Vård och Omsorg Leksands kommun, Teresia Karlsson, MAS och enhetschef hälso- och sjukvård, rehabilitering Leksands kommun
Tid: 11.00-11.40

------------------------------------------------------------------------------------------------------

eHälsomyndighetens visningsvyer till Nationella läkemedelslistan

Hur kan behöriga personer få åtkomst till information i Nationella läkemedelslistan den 1 juni 2020? Johan Persson och Anette Aronsson, eHälsomyndigheten, visar olika sätt att få åtkomst och fortsätter sedan dialogen vid demostationen med de som önskar.
Tid: 14.00-14.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------

torsdag 23 maj

Läckor och cyberattacker - hur säkrar vi informationssäkerheten?
(Arrangör är Inera)

Allt eftersom samhället digitaliserias blir informationssäkerheten mer och mer viktig. Vilka är säkerhetsluckorna och vad kan man göra för att skydda sig? Stephen Dorch, eHälsomyndigheten, deltar i ett rundabordssamtal.
Tid: 9.50-10.20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramverk för att få offentlig sektor att fungera bättre för medborgare och företag

För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Manne Andersson, eHälsomyndigheten, berättar om eSams ramverk för digital samverkan.
Tid: 11.20-11.50

------------------------------------------------------------------------------------------------------