Två vägar för säker anslutning till eHälsomyndighetens tjänster

Nyligen träffades en överenskommelse, som SKL står bakom, mellan Inera och eHälsomyndigheten som underlättar anslutning till eHälsomyndighetens tjänster via Säker åtkomst. Överenskommelsen innebär att kommuner, regioner samt privata vårdgivare vars verksamhet är offentligt finansierad, kan få åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster via Inera.

Anslutning via Inera ska ses som ett alternativ till medlemskap i federationen Sambi. Veterinärer och apotek måste precis som tidigare bli medlemmar i Sambi för att nå eHälsomyndighetens tjänster även efter november 2019. Samma sak gäller privata vårdgivare och tandläkare vars verksamhet inte är offentligt finansierad.

Information om överenskommelse mellan Inera och eHälsomyndigheten har SKL skickat till sina medlemmar, det vill säga samtliga kommuner och regioner. Denna information finns även på SKL:s webbplats.

Mer information om Säker åtkomst via Inera publiceras på Ineras webbplats (öppnas i nytt fönster).

Läs också mer om eHälsomyndighetens nya åtkomstlösning Säker åtkomst.