E-hälsomyndighetens tjänster åter i full drift

Arbetet är nu färdigt och alla tjänster är åter i full drift från och med klockan 22.30.

Den 24 september från klockan 20.30 har E-hälsomyndigheten ett akut servicefönster som medför att samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform inte är tillgängliga.

Det innebär bland annat att apotekens system inte kommer åt receptinformationen som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Detta berör både kvällsöppna apotek och e-handelsapotek.

Förskrivarna kan under denna tid förskriva som normalt, men receptinformationen lagras och skickas in när tjänsten fungerar normalt igen.

VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan tisdag och onsdag.

Information om avbrottet har kommunicerats till berörda aktörer och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

För mer information se driftinformationen.

 

Så här gör du som är apotekskund om du inte kan hämta ut e-recept

Så här gör du som arbetar på apotek om apoteket inte kan expediera e-recept