nll.jpg

Frukostseminarium om Nationella läkemedelslistan 28 mars

Välkommen till ett frukostseminarium den 28 mars om vad Nationella läkemedelslistan innebär för patienterna.

Så ger Nationella läkemedelslistan patienten ökad delaktighet och trygghet

Frågor som tas upp är till exempel:

- Hur leder Nationella läkemedelslistan till ökad delaktighet för patienten? 

- Vad blir skillnaden jämfört med idag för patienten?

- Hur kan vården komma att förändras och utvecklas, när patienten blir mer delaktig?

De medverkande delar med sig av sina erfarenheter av hur information kring patientens läkemedel fungerar idag och hur det kommer att bli när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Medverkar gör:

  • Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet
  • Sofia Karlsson, utredare, Funktionsrätt Sverige
  • Anna Aldehag, enhetschef, Socialstyrelsen
  • Maria Arfwedson, enhetschef, beställare för Läkemedelsverkets regeringsuppdrag inom NLL-projektet
  • Karin Gårdmark Östh, koordinator, ordförande i Läkemedelsverkets interna e-hälsogrupp
  • Janna Valik, generaldirektör, eHälsomyndigheten
  • Anders Sylvan, senior rådgivare, eHälsomyndigheten

Tid: torsdagen den 28 mars 2019 kl 08.30-10.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 8)

Plats: Kapitel 8, Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm (lokal St Clara)

Anmäl dig till nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se senast 25 mars. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller!

Så här hanterar vi personuppgifter.

Seminariet filmas och publiceras textat i efterhand på webben.

Varmt välkommen!

Om Nationella läkemedelslistan 

I juni 2018 beslutade riksdagen om lagen om Nationell läkemedelslista. Därefter fick eHälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utveckla den Nationella läkemedelslistan. 

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen.

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan.

Läs mer om arbetet med Nationella läkemedelslistan