Frukostsem 20190328.jpg

Så ger Nationella läkemedelslistan patienten ökad delaktighet och trygghet

Nu kan du se filmen från eHälsomyndighetens frukostseminarium om Nationella läkemedelslistan. Runt 100 personer från vården, apoteken, systemleverantörer och olika myndigheter deltog på plats.

Seminariet ägde rum den 28 mars och temat var ”Så ger Nationella läkemedelslistan patienten ökad delaktighet och trygghet”. eHälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik hälsade välkommen och lämnade sedan över ordet till Maja Fjaestad, statssekreterare vid Socialdepartementet.

Maja Fjaestad berättade om hur resan mot en Nationell läkemedelslista har sett ut och vilka fördelar det blir för patienterna. Hon betonade det stöd som regeringskansliet fortsätter att ge processen exempelvis genom förordningsändringar och lyfte även det engagemang som finns på eHälsomyndigheten.

– Resan mot en nationell läkemedelslista började för flera år sedan, men det senaste 12 månaderna har allt blivit mycket mer konkret. Det är jättekul att se att så många på myndigheten bidrar till att förverkliga visionen om en gemensam källa för patienter, för hälso- och sjukvårdspersonal och för apotekspersonal, sa Maja Fjaestad.

Utmaningar för patienter idag

Sofia Karlsson, utredare på Funktionsrätt Sverige och företrädare för patienterna, intervjuades av dagens moderator Olof Raab. Sofia berättade om vilka utmaningar och svårigheter som en del patienter upplever idag och gav konkreta exempel på det. Sofia såg många fördelar med Nationella läkemedelslistan och skickade med en ”önskelista” på hur Funktionsrätt Sverige skulle vilja att det blir i framtiden.

Anders Sylvan, senior rådgivare för Nationella läkemedelslistan på eHälsomyndigheten berättade vilken nytta patienterna får av Nationella läkemedelslistan. Anders illustrerade detta genom tre fiktiva patientfall, och visade hur det fungerar idag och hur det ska fungera när Nationella läkemedelslistan finns på plats.

Anna Aldehag, enhetschef på Socialstyrelsen, berättade om deras bidrag till utvecklingen av Nationella läkemedelslistan och om vägen från dokumentsbaserad information till informationsbaserad information. Karin Gårdmark Östh och Maria Arfwedson på Läkemedelsverket beskrev myndighetens arbete som källa till korrekt och aktuell information.

Se filmen