Se filmer från Studio e-hälsa  på Vitalis 2019

Missade du årets Vitalis i Göteborg? Då kan du nu ta del av E-hälsomyndighetens aktiviteter i montern Studio e-hälsa genom fyra filmer. Studio e-hälsa, som delades av E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Inera AB, bjöd på ett intressant monterprogram med till exempel seminarier, rundabordssamtal och utfrågningar.

Vad tänker Magnus Åsén om utmaningar, risker och möjligheter med arbetet med läkemedelslistan? Programledaren för Nationella läkemedelslistan, intervjuas av Helena Palm, SKL


Maria Hassel leder ett samtal mellan Agneta Aldor och Sandra Creutz på E-hälsomyndigheten och ansvariga chefer från några kommuner. Deltar gör: Kaisa Björnström, socialdirektör Uppsala kommun, Ulrika Gärdsback, sektorschef Vård och Omsorg Leksands kommun, Teresia Karlsson, MAS och enhetschef hälso- och sjukvård, rehabilitering Leksands kommun


Hur kan behöriga personer få åtkomst till information i Nationella läkemedelslistan den 1 juni 2020? Johan Persson och Anette Aronsson, eHälsomyndigheten, visar olika sätt att få åtkomst och fortsätter sedan dialogen vid demostationen med de som önskar.


För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Manne Andersson, eHälsomyndigheten, berättar om eSams ramverk för digital samverkan.


Alla filmer är textade. Det går nu också att ta del av alla presentationer från det stora programmet på Vitalis 2019. Du hittar dessa på Vitalis webbplats under respektive föredrag. Vitalis 2019 program 

Vitalis 2020 äger rum på Svenska mässan i Göteborg den 5-7 maj.