Se debatten om förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan

Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet i juni 2020? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten?

Ta del av E-hälsomyndighetens paneldebatt i Almedalen som arrangerades i Läkartidningens tält den 1 juli. Intresset från vården och beslutsfattare från olika regioner och olika delar av landet var stort.

En enig panel konstaterade att den stora vinnaren med Nationella läkemedelslistan är patienten som kan bli mer delaktig i sin behandling. I panelen deltog:

  • Elin Karlsson, läkare och ledamot, Läkarförbundet,
  • Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening,
  • Janí Stjernström, sjuksköterska och ledamot, Vårdförbundet,
  • Anders Sylvan, läkare och senior rådgivare, E-hälsomyndigheten

Se seminariet från Almedalen om Nationella läkemedelslistan