”Säker tillgång till ett fungerade system är helt prioriterat”

Nationella läkemedelslistan måste fungera för alla anställda i vården, även för dem som inte ligger i framkant med sin it-kompetens. När systemen ska testas inför starten är det bra att ha den gruppen i fokus. Det hoppas Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, it och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.

Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.
Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, it och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.

– Om det fungerar för dem, så kommer det att fungera för alla andra.

En hel del arbete pågår i regionerna för att förbereda verksamheterna inför den anslutningsperiod som inleds 1 juni 2020. E-hälsomyndigheten har en roll att underlätta förberedelsetiden på flera sätt. Elin Karlsson påpekar att det pågår andra förändringar inom flera myndigheter samtidigt med anledning av NLL och det är viktigt att myndigheterna samverkar för att övergången ska gå så smidigt som möjligt. Elin önskar även att planeringen väger in behoven av tillgänglighet och närhet, med tydliga kontaktvägar in i vården. Regionerna använder ju många skilda lösningar och det behövs en beredskap för detta.

– Drömmen vore att starta införandet med en begränsad del av en verksamhet, där medarbetarna kunde ringa någon som kan fixa buggar och problem direkt, både på lokal och nationell nivå. Det behövs en god beredskap för att kunna hantera de inkörningsproblem som säkert uppstår, fortsätter Elin Karlsson.

Nu återstår mindre än ett år till 1 juni 2020, då vården och apoteken kan inleda sina anslutningar till Nationella läkemedelslistan. Två år senare ska alla vara anslutna.

–  Jag hoppas att E-hälsomyndigheten tar fram en bra kostnadsfri lösning där alla som förskriver kan logga in via webben med till exempel BankId. Den funktionen är viktig både som backuplösning, om de vanliga journalsystemen inte fungerar av någon anledning, och som ingång för fritidsförskrivare, säger Elin Karlsson

Nationella läkemedelslistan ett steg i rätt riktning

Det finns många vinster med möjligheten att förskriva på sin fritid, även för de läkare som till vardags arbetar hos vårdgivare som har tillgång till ett anslutet journalsystem.

–  Då kan man lösa enklare insatser direkt. För dessa tillfällen är ju webbingången avgörande. 

Den stora vinsten med Nationella läkemedelslistan finns i mötet mellan patient och förskrivare. Via listan får alla förskrivare tillgång till helheten i en patients läkemedelsbehandling, med både förskrivna och uthämtade läkemedel på recept.

– Jag som kirurg möter dagligen patienter som är förvånade över att jag inte har tillgång till samma läkemedelslista som de själva har tillgång till. De tycker att vården borde ha den här informationen redan.

– Vi inom Läkarförbundet har ofta synpunkter på olika system och insatser för att förbättra vården, men det är också viktigt att glädjas åt de stegvisa framstegen, som Nationella läkemedelslistan kan bli.