Rundabordssamtal om e-hälsa i Berlin

Den 2 september arrangerade Socialdepartementet och E-hälsomyndigheten ett rundabordssamtal i Berlin med fokus på e-hälsa tillsammans med det tyska hälsoministeriet och näringsministeriet.

Rundabordssamtal om e-hälsa i Berlin
Socialminister Lena Hallengren inleder samtalet tillsammans med den tyske hälsoministern Jens Spahn.

Bakgrunden till samtalet är det innovationspartnerskap som Sverige har tillsammans med Tyskland. Nästa steg är att ta fram en agenda som ska styra e‑hälsosamarbetet länderna emellan. Rundabordssamtalet syftade till att identifiera områden och eventuella projekt som skall ingå i samarbetet och tillsammans har parterna identifierat fyra områden för möjliga samarbeten:

  1. Gränsöverskridande e-hälsa med fokus e-recept över landsgränser och utbyte av bilder och data inom bilddiagnostikområdet
  2. Telemedicin
  3. AI/BIG data
  4. Start ups och företagande inom digital hälsa

Socialminister Lena Hallengren inledde samtalet tillsammans med den tyske hälsoministern Jens Spahn. Övriga som deltog var tyska och svenska myndigheter, vårdgivare och organisationer verksamma inom e-hälsa. Från Sverige deltog Business Sweden, Karolinska Universitetssjukhuset, Läkemedelsverket, Apotekssocieteten, Swecare och Vinnova.

Tysk-svenska innovationspartnerskapet

Det tysk-svenska innovationspartnerskapet skrevs på av Angela Merkel och Stefan Löfven 2017 och uppdaterades under 2019. I avtalet anges att E-hälsomyndigheten tillsammans med Socialdepartementet är ansvariga för att koordinera e-hälsodelen av avtalet.

Mer om tysk-svenska innovationspartnerskapet