Olämplig förskrivning av narkotika minskar med Nationella läkemedelslistan

Olämplig förskrivning av narkotiska preparat minskar med Nationella läkemedelslistan

I dag förekommer det att personer som missbrukar läkemedel går till flera olika läkare för att få narkotikaklassade läkemedel utskrivna. Något som möjliggör detta är att läkarna i dag inte alltid kan se varandras förskrivningar. När Nationella läkemedelslistan finns på plats i juni 2020 blir det svårare att få tag i narkotika på det sättet.

I Nationella läkemedelslistan finns all information samlad på ett ställe. Uppgifter om vilka läkemedel som en person har fått utskrivna på recept och hämtat ut på apotek blir synliga för behöriga personer, oavsett vem som skrivit ut receptet och var i landet det har skett. Även så kallade nätläkare omfattas av detta.

– Alla förskrivare av läkemedel kommer att se om en patient har recept på narkotikaklassade läkemedel i Nationella läkemedelslistan. I praktiken blir det då mycket svårare att gå från en läkare till en annan för att få dem att skriva ut samma typ av läkemedel, säger Maria Wettermark, apotekare på eHälsomyndigheten.

Det är inte ovanligt att patienter går till olika läkare för att få recept på narkotikaklassade läkemedel.

– Problemet idag är att det saknas transparens, som läkare ser man inte vad en annan läkare har förskrivit. Med Nationella läkemedelslistan blir det lättare att ta ett helhetsansvar, säger Elin Karlsson, ordförande i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Läkarförbundet.

Uppgifter kan spärras

Det krävs dock patientens samtycke för att läkare och annan personal i vård och omsorg ska få ta del av uppgifterna i Nationella läkemedelslistan. Patienten får också rätt att spärra uppgifter i listan så att de inte visas för läkare och andra i vården.

– Det är riktigt att patienten själv av integritetsskäl kan spärra sina uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Men läkare och annan behörig personal ser dock alltid om det finns uppgifter som är spärrade. För de som förskriver läkemedel framgår det också om det bland de spärrade uppgifterna finns så kallade särskilda läkemedel, en kategori som inbegriper narkotikaklassade läkemedel, säger Maria Wettermark.

Om Nationella läkemedelslistan

I juni 2018 beslutade riksdagen om lagen om Nationell läkemedelslista. eHälsomyndigheten fick i uppdrag av regeringen att utveckla den Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen.

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan.

Läs mer om eHälsomyndighetens arbete med Nationella läkemedelslistan: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/nationella-lakemedelslistan/