Nya lösningar krävs för fortsatt e-handel av tonåringars läkemedel

Det pågår arbete i apoteksbranschen för att vårdnadshavare ska kunna e-handla receptbelagda läkemedel till sin tonåring – även efter eHälsomyndighetens aviserade förändringar. För att följa lagkraven och skydda tonåringars integritet behöver apoteksföretagens farmaceuter göra en bedömning av receptinformationen innan expediering i e-handel.

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för informationen i registren som används i apotekens e-handelswebbar och appar när den visas automatiskt. I januari meddelade myndigheten att så kallad direktåtkomst till receptinformation för vårdnadshavare till tonåringar i åldern 13-17 år, tas bort i april.

Direktåtkomst innebär att information om aktuella e-recept är automatiskt tillgänglig för vårdnadshavare när de loggat in i apotekens e-handelskanaler. Denna hantering är inte förenlig med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som ska skydda uppgifterna.

En korrekt tillämpning av OSL kräver att det i varje enskilt fall först görs en bedömning av om informationen om tonåringens läkemedel kan lämnas ut, utan att tonåringen kan lida men eller skada.

Direktåtkomst tas bort 11 april

eHälsomyndigheten har meddelat apoteksaktörerna att direktåtkomsten för vårdnadshavare till tonåringar tas bort den 11 april i samband med övriga planerade uppdateringar av myndighetens system.

– Unga får nu ett bättre skydd av sin personliga integritet och åldersgränsen för åtkomst till receptinformation via apotekens tjänster läggs närmare de åldersgränser som gäller i hälso- och sjukvården, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på eHälsomyndigheten.

Vidare har eHälsomyndigheten utrett konsekvenserna av att ta bort möjligheten för vårdnadshavare att se tonåringars receptinformation via apotekens e-handelskanaler. En viktig del av arbetet har varit att lyssna på och samarbeta med berörda aktörer.

Fördjupad konsekvensanalys pekar framåt

eHälsomyndighetens analys visar att det finns olika förslag på hur vårdnadshavare skulle kunna e-handla läkemedel åt sina tonåringar – samtidigt som tonåringarnas integritet skyddas. Men legala och andra hinder omöjliggör flera av dessa alternativ.

Den norska modellen där tonåringen tillsammans med förskrivare sätter en kod som låser eller låser upp receptet, grundar sig på norsk lagstiftning som på detta område är annorlunda än det svenska regelverket.

Pappersrecept som vissa förespråkar, får minskad betydelse när det i juni 2020 blir lagkrav på att föra in förskrivningar digitalt i och med Nationella läkemedelslistan.

Nu pågår ett delprojekt om spärrar och samtycken inom ramen för programmet Nationella läkemedelslistan.

– Vi hoppas på sikt kunna presentera genomförbara förslag till hur känslig information om en tonårings läkemedelsbehandling ska skyddas. Det är ett arbete som vi bedriver tillsammans med våra samarbetspartners, säger Peter Alvinsson.

Problemet med direktåtkomst har diskuterats under en längre tid, och såväl farmaceuter som förskrivande läkare och sjuksköterskor har i media och till myndigheten uttryckt att det finns behov av att öka skyddet för tonåringars personliga integritet.

Faktablad: Till dig som är vårdnadshavare till en 13-17åring och använder apotekens e-handel eller appar