Nya lagkrav påverkar vad partihandlare ska rapportera in till eHälsomyndigheten

Den 1 januari 2019 träder nya lagkrav i kraft som påverkar vilka uppgifter partihandlare med läkemedel ska rapportera in till eHälsomyndigheten.

Utöver de uppgifter som sedan tidigare beskrivs i förordningen om handel med läkemedel ska den som bedriver partihandel med läkemedel från den 1 januari 2019 varje månad även lämna uppgifter om returer från öppenvårdsapotek. För att Läkemedelsverket i sin tillsyn ska kunna följa de returer som görs behöver även orsaken till returen anges. Det kan också rapporteras hur den returnerade varan hanterats, dvs. om den återförts till lager för kurant vara eller destruerats.

Nytt format för inrapportering

I och med lagändringen ändras formatet för inrapporteringsfilen.

Inrapportering av försäljning av läkemedel fram till den 31 december 2018 måste vara inrapporterad senast 28 januari 2019 och ske enligt det tidigare filformatet.

Inrapportering av försäljning av läkemedel från den 1 januari 2019 ska ske enligt det nya filformatet. Dock ger eHälsomyndigheten partihandlare en tidsfrist fram till den 15 april 2019 så att alla partihandlare kan anpassa sitt filformat. Inrapportering för kvartal ett 2019 sker då i efterhand och inkluderar returer.

Möjlighet att rapportera enligt det nya filformatet finns dock redan från den 29 januari. Exempelfil och mer information hittar du på ehalsomyndigheten.se