e-hälsodagen%202018%2079_jpg.jpg

Nationella e-hälsodagen 2019 – Save the date

eHälsomyndigheten arrangerar Nationella e-hälsodagen den 3 december 2019 i Stockholm.

Tid: Tisdag den 3 december 2019
Plats: Berns och China Teatern, Stockholm

Nationella e-hälsodagen är ett regeringsuppdrag. Konferensen genomförs med utgångspunkt i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025 som staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enades om i januari 2017. Konferensen sker i samverkan med de organisationer som ingår i Vision e-hälsa 2025.

Anmäl dig och läs mer om Nationella e-hälsodagen

Regionala e-hälsokonferenser under 2020

Myndigheten ska också utreda möjligheterna för regionala e-hälsokonferenser under 2020. Denna del av uppdraget görs i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).