Kraftig ökning av EES-analyser under seniorveckan

Seniorveckan ökar EES-användningen även på lång sikt. Det menar Lisa Ericson, produktansvarig för EES på eHälsomyndigheten.
Seniorveckan ökar EES-användningen även på lång sikt. Det menar Lisa Ericson, produktansvarig för EES på eHälsomyndigheten.

Under apotekens seniorvecka den 8–14 april genomfördes 238 249 EES-analyser på landets apotek. Det var en ökning med 19 procent jämfört med veckan den 1–7 april. För apotekskunder som är 75 år eller äldre ökade analyserna med drygt 40 procent.

Seniorveckan på apotek genomförs av Sveriges Apoteksförening tillsammans med eHälsomyndigheten som ansvarar för EES-systemet. Under hela veckan erbjöd farmaceuterna de apotekskunder som är 75 år eller äldre en genomgång av kundens aktuella recept med hjälp av det elektroniska expertstödet EES.

EES-analysen visar om läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, om doseringen är rätt och att läkemedlen inte krockar med varandra.

– Farmaceuterna ute på apoteken har verkligen bidragit till att göra seniorveckan framgångsrik. Det är deras engagemang och arbete i kontakten med kunderna som gör skillnad. Förra året såg vi att seniorveckan fick effekt i form av ökad användning av EES även på lång sikt och detta bidrar till att fler kan må bra av sina läkemedel, säger Lisa Ericson, produktansvarig för EES på eHälsomyndigheten.

Alla apotekskunder, oberoende av ålder, har vid sina apoteksbesök möjlighet att be farmaceuten att göra en EES-analys av läkemedelsbehandlingen.

Fakta om EES

Elektroniskt expertstöd, EES, är ett beslutsstöd som eHälsomyndigheten erbjuder apoteken för att farmaceuterna ska kunna jämföra läkemedelsinformationen i kundens alla elektroniska recept. Farmaceuten bedömer och åtgärdar eventuella signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller feldoseringar.

Mer om EES: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/ees/