Fredrik.jpg

"Nationella läkemedelslistan mer än bara en it-lösning"

Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för vården, omsorgen, apoteken och patienten? E-hälsomyndigheten har träffat representanter från Sveriges Apoteksförening och Sveriges läkarförbund. Först ut är Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, som betonar att det handlar om att förändra synen på vad läkemedel är. Nationella läkemedelslistan finns till för patienten, menar han.

Nationella läkemedelslistan är en mycket större förändring av läkemedelsbehandlingen för patienter än bara en it-lösning, konstaterar Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– Vi måste gå ifrån synen att Nationella läkemedelslistan är en samling recept, till att det är något som finns till för patienten. Och som patienten och alla andra använder för att förbättra läkemedelsanvändningen för den enskilde patienten. Det handlar om en förändring i synen på vad läkemedel är.

Mer information behövs

Risken finns, varnar han, att man utformar it-system som blir styrande för hur regelverket hos Läkemedelsverket och kanske Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kommer att se ut.

– Det saknas egentligen ett större införandeprojekt som ligger utanför it-lösningen. Det vore inte fel om ett sådant projekt låg inom den nationella läkemedelsstrategin eller som ett gemensamt arbete mellan de reglerande tillsynsmyndigheterna på hälso-, sjukvårds- och läkemedelsområdet.

Apoteksbranschen skulle även vilja ha betydligt mycket mer information om hur arbetet med Nationella läkemedelslistan fortskrider.

– Vi vet i dagsläget inte så mycket i detalj om hur det kommer att se ut, och tar gärna emot mer information från E-hälsomyndigheten. Det rör allt från vilka it-tjänster som kommer ett finnas till hur det sedan kommer att påverka arbetssätten på apoteken.

God it-mognad

För att säkerställa att apoteksbranschen är representerad i arbetet har Apoteksföreningen anställt en projektledare på halvtid, Clary Holtendal, som också håller ihop den interna arbetsgruppen för apoteksbranschen.

It-mognaden inom branschen är god, konstaterar Fredrik Boström, och det gör att apoteken kommer att kunna ställa om mycket bättre än övriga hälso- och sjukvården.

– Vi omfattas ju redan av E-hälsomyndighetens godkännande och kommer på sätt och vis att vara uppkopplade redan från början.

E-hälsomyndigheten kommenterar:
Under hösten 2019 och våren 2020 släpper E-hälsomyndigheten bland annat löpande funktionaliteter i den gemensamma test- och utvecklingsmiljön och vid årsskiftet tydliggörs vilka funktioner som är obligatoriska för olika flöden i vård- apoteks- och e-handelssystem. Tidplanen uppdateras löpande och den senaste informationen finns på vår sida för Nationella läkemedelslistan.