Företag informeras om nya former för statistikleveranser

Statistik

eHälsomyndigheten har under en period genomfört ett utredningsarbete kring inskränkningar i utlämnandet av statistikuppgifter som gäller försäljning i Sverige av enskilda läkemedel. De inskränkningar som är aktuella införs vid månadsskiftet februari/mars.

Vid ett möte måndag den 28 januari informerade eHälsomyndigheten de företag som producerar statistik och som myndigheten lämnar ut statistik till.

– På mötet berättade vi för företagen att vi i fortsättningen inte kan lämna uppgifter till dem om försäljningen av enskilda läkemedel. Detta eftersom uppgifterna röjer enskilds ekonomiska förhållanden och utlämnanden strider mot offentlighets- och sekretesslagen, säger Erik Janzon, rättschef på eHälsomyndigheten.

Vid mötet informerade eHälsomyndigheten även övergripande om vilka leveranser av statistik som de statistikproducerande företagen kan få framöver. eHälsomyndigheten bjöd också in till individuella möten kommande vecka med respektive företag för fortsatt dialog.

För utlämning till andra myndigheter och landsting finns särskilt lagstöd och de omfattats inte av nu aktuella inskränkningar.