Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Från den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

Idag ska apoteken enbart byta ut läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Förändringen sker till följd av lagändringar som även möjliggör utbyte av så kallade smittskyddsläkemedel.

E-hälsomyndigheten förbereder det nya regelverket i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket. Bland annat behöver E‑hälsomyndigheten tillhandahålla en övergångslösning som stöder de nya utbytesreglerna fram till dess att samtliga aktörer har anslutit sig till Nationella läkemedelslistan.

Vi ser också ett stort behov av informationsinsatser riktade till systemleverantörer, förskrivare och apotekspersonal för att informera om förändringarna. Arbete pågår med att identifiera kommunikationskanaler för att säkerställa att information når berörda intressenter.

Läs E-hälsomyndighetens delrapport