Enklare att få rätt stöd och rådgivning på apotek

Den 1 juni 2020 behöver inte farmaceuter längre fråga om samtycke för att använda sig av systemet Elektroniskt expertstöd (EES). EES kontrollerar bland annat om patientens läkemedel passar ihop. När E-hälsomyndigheten tar bort samtycket ökar patientsäkerheten eftersom det blir enklare för farmaceuten att ta hjälp av EES.

EES-dialog

När personal på apotek lämnar ut läkemedel gör de en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling i förhållande till ålder, kön och övriga läkemedel. Med hjälp av EES går det att upptäcka läkemedelsrelaterade problem, exempelvis felaktig dos och läkemedel som inte passar tillsammans. Det gör att allvarliga biverkningar kan förhindras.

Kort bakgrund

Under 2019 har E-hälsomyndigheten haft dialog med användare av EES. I dialogerna kom det fram till att apotekspersonal upplever att samtycket är ett hinder i användningen med EES. Det var svårt för farmaceuterna att förklara för patienten vad denne samtycker till.

Resultatet av dialogen och att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018 ledde till att E-hälsomyndigheten genomförde en juridisk utredning. Den visade att samtycke inte behövs, eftersom GDPR inte tillåter att myndigheter använder samtycken som rättslig grund, annat än i undantagsfall. E-hälsomyndighetens instruktion räcker som laglig grund för att behandla personuppgifter i EES.