Statistikleveranser fortsätter så länge konsekvensanalys pågår

eHälsomyndigheten har gjort ett rättsligt ställningstagande som resulterar i inskränkningar i vissa löpande utlämnanden av statistikuppgifter samt de mest detaljrika abonnemangen i Concise i de fall juridisk grund för utlämnandet saknas. De aktuella inskränkningarna skulle införts vid månadsskiftet februari/mars, men denna tidpunkt flyttas nu fram.

Bakgrunden är den fördjupade konsekvensanalys som eHälsomyndigheten genomför kopplad till beslutet om inskränkningar. I arbetet med konsekvensanalysen har det blivit tydligt att myndigheter och företag nu arbetar intensivt för att hitta praktiska lösningar som kan tillgodose olika aktörers behov av läkemedelsstatistik.

Vi står fast vid vår juridiska bedömning men i det pågående arbetet med den fördjupade konsekvensanalysen framkommer att myndigheter och företag nu arbetar med att försöka hitta praktiska lösningar. Vi ser därför fördelar med att senarelägga tidpunkten för när vi genomför inskränkningarna i utlämnandet av statistikuppgifterna Erik Janzon, rättschef på eHälsomyndigheten.

eHälsomyndighetens arbete med den fördjupade konsekvensbedömningen pågår fortfarande och beräknas vara färdig tidigast i slutet av mars. När konsekvensanalysen är klar beslutar eHälsomyndigheten om datum då inskränkningarna i utlämnandet av statistikuppgifter ska börja gälla.