E-hälsomyndigheten stödjer kampanj för att skydda antibiotikan

Den här veckan medverkar E-hälsomyndigheten i en myndighetsgemensam kampanj till stöd för att skydda antibiotikan.

E-hälsomyndigheten stödjer kampanj för att skydda antibiotikan


Det är Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket som samordnar kampanjen och deltar gör 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna hälso- och sjukvård och folkhälsa, djur och livsmedel samt miljö och forskning.

På E-hälsomyndigheten lyfter vi fram fyra sätt som Nationella läkemedelslistan, som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients läkemedel, bidrar till att skydda antibiotikan.

Fyra sätt som Nationella läkemedelslistan bidrar till att skydda antibiotikan:

1. Den minskar risken för att onödigt stor mängd antibiotika skrivs ut. Den som skriver ut läkemedel kan nämligen se om det finns antibiotika kvar att ta ut på redan utskrivet recept.

2. Den som skriver ut antibiotika får bättre översikt och kan ta bort inaktuella förskrivningar. Det gör att uttag inte kan göras på ”gamla” förskrivningar.

3. Det blir det färre dubbletter i läkemedelslistan. Färre inkorrekta förskrivningar leder till minskad risk för onödiga uttag och därmed mindre mängd antibiotika hemma hos patienter.

4. Behandlingsorsak visas i Nationella läkemedelslistan. Det kan på sikt minska risken för felanvändning av antibiotika, eftersom det lättare går att följa upp varför antibiotika skrivs ut.

Läs mer om Nationella läkemedelslistan