Dags för apotekens seniorvecka

Den 8–14 april är det åter dags för apotekens seniorvecka. Under hela veckan erbjuder farmaceuterna på landets apotek samtliga apotekskunder som är 75 år eller äldre en genomgång av kundens alla aktuella recept med hjälp av det elektroniska expertstödet EES.

Bild på farmaceut och apotekskund som tittar i kundens mobiltelefon.
Apotekens seniorvecka pågår den 8-14 april. Satsningen ska bidra till bättre läkemedelsanvändning för dem som är 75 år eller äldre.

Under förutsättning att kunden lämnar sitt samtycke, analyserar farmaceuten alla förskrivna läkemedel. EES-analysen visar om läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, om doseringen är rätt och att läkemedlen inte krockar med varandra.

Seniorveckan är en gemensam satsning som branschen gör för att förbättra läkemedelsanvändningen för alla apotekskunder som är 75 år eller äldre. Det är en fokuserad insats där samtliga farmaceuter under en vecka lägger ner extra tid och fokus på att genomföra EES slagningar hos den utvalda gruppen. Förra året genomfördes satsningen för första gången och användningen av EES-systemet ökade markant.

– Seniorveckan bidrar starkt till att fler äldre får sin läkemedelsbehandling kontrollerad på apotek. En säkrare läkemedelsanvändning minskar både lidande och samhällskostnader och här är EES ett effektivt verktyg, säger Lisa Ericson, produktansvarig för EES på eHälsomyndigheten.

År 2018 fördubblades användningen av EES jämfört med året innan. Totalt gjordes då nära 5,2 miljoner analyser med hjälp av EES på landets apotek.

Seniorveckan på apotek genomförs av Sveriges Apoteksförening tillsammans med eHälsomyndigheten som ansvarar för EES-systemet. Förutom att öka användningen av EES, syftar satsningen till att samla kunskap som kan användas för att ytterligare förbättra systemet.

Under seniorveckan använder farmaceuterna EES precis som vanligt för att kontrollera recept även för andra grupper. Dessutom har alla apotekskunder vid sina apoteksbesök när som helst möjlighet att be om en EES-analys av sina förskrivna läkemedel.
Fakta om EES

Elektroniskt expertstöd, EES, är ett beslutsstöd som eHälsomyndigheten erbjuder apoteken för att farmaceuterna ska kunna jämföra läkemedelsinformationen i kundens alla elektroniska recept. Farmaceuten bedömer och åtgärdar eventuella signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller feldoseringar.

Farmaceuterna har alltid möjlighet att erbjuda kunden en läkemedelsanalys med EES, men kan också göra bedömningen att det inte behövs i det enskilda fallet. Med EES kan olämpliga förskrivningar upptäckas och fler må bra av sina läkemedel.

Mer om EES finns på eHälsomyndighetens webb.