Vetenskaplig studie: cirka 90 procent av farmaceuterna positiva till EES

Just nu pågår en vetenskaplig studie som ska undersöka hur eHälsomyndighetens beslutsstöd för farmaceuter, EES, används på apotek för att förbättra läkemedelsanvändningen hos patienter 75 år och äldre. Studien ska också titta närmare på hur användningen av EES påverkats av apotekens seniorvecka, som initierades av Sveriges Apoteksförening.

Tora Hammar och Lisa Ericson
Tora Hammar och Lisa Ericson

Tora Hammar är huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln om EES. Publicering sker någon gång under nästa år. På Apoteksforum i Kista den 10 oktober presenterade Tora det vetenskapliga arbetet för första gången. På scenen fanns även Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och eHälsomyndighetens Lisa Ericson som är en av medförfattarna till artikeln.

– I vår studie använder vi data från eHälsomyndigheten om EES-användningen under apotekens seniorvecka och under ett antal andra veckor. Dessutom har vi gjort en enkät med 20 frågor som skickades till 1.500 farmaceuter. Svarsfrekvensen var strax över 30 procent, vilket är ungefär vad vi förväntade oss, säger Tora Hammar som är filosofie doktor och farmaceut, verksam vid eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet.

Bekräftar positiv återkoppling

Just nu pågår analysen av användarstatistik och enkätsvar. Det är därmed för tidigt att presentera några säkra, detaljerade och fullständiga slutsatser, men en övergripande tendens går att slå fast.

– Redan nu kan vi säga att omkring 90 procent av de farmaceuter som besvarade enkäten tycker att EES är ett stöd i arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen hos apotekskunder som är 75 år eller äldre, säger Tora.

De siffrorna ligger i linje med den bild som eHälsomyndighetens EES-specialister har.

– Vi får mycket positiv återkoppling från apoteksfarmaceuterna, exempelvis när vi håller våra EES-utbildningar. Farmaceuterna säger till oss att de har god nytta av EES i det dagliga arbetet och de första resultaten från studien bekräftar det, säger Lisa Ericson, som är farmacie doktor och arbetar på eHälsomyndigheten som farmaceutisk utredare.

Lisa som från den 1 november blir produktansvarig för EES, tror att den fördjupade analysen ska ge fler insikter.

– Under analysarbetet är jag övertygad om att vi hittar sådant som leder till att vi kan göra EES ännu bättre. Det ser jag som den viktigaste effekten av den studie vi nu jobbar med, säger Lisa.

Blir till nytta

Ur Tora Hammars perspektiv är det givande att få arbeta med en vetenskaplig undersökning som har direkt till koppling farmaceuternas arbetssituation.

– För oss i forskarvärlden är det extra givande med en studie som blir till direkt nytta i verkligheten, säger Tora.

Medförfattare till den kommande artikeln om EES är även Lina Hellström, farmacie doktor och knuten till eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet.

Om seniorveckan

Under apotekens seniorvecka den 9–15 april, som initierades av Sveriges Apoteksförening, erbjöd farmaceuterna på landets omkring 1 400 apotek alla kunder över 75 år en genomgång med det elektroniska expertstödet EES. För första gången samlades apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling. Läs mer.

Om EES  

EES är ett beslutsstöd som eHälsomyndigheten erbjuder och som ger farmaceuten möjlighet att jämföra läkemedelsinformationen i kundens alla elektroniska recept. Det bidrar till förbättrad läkemedelsanvändning. Läs mer