Utredning pågår av eHälsomyndighetens tjänster kopplade till högkostnadsskyddet

Under årets första två dagar har vi tagit emot samtal med frågor om högkostnadsskyddet, då många upplevt att rabatten på förmånsberättigade läkemedel blivit alltför låg. Vi har nu konstaterat att det finns vissa problem för dem som har frikort och vi arbetar för att åtgärda dessa.

Vid årsskiftet höjdes gränsen med 50 kronor, från 2 200 kronor till 2 250 kronor under en tolvmånadersperiod. De som sedan tidigare har frikort skulle inte beröras av höjningen men tecken finns på att de ändå har påverkats. Ett intensivt arbete pågår för att komma till rätta med detta.

Vi vill förtydliga hur höjningen av taket påverkar rabattsystemet:

Vissa apotekskunder får från och med den 1 januari vid ett enskilt köp en ändrad rabatt och får därför betala mer för sina förmånsberättigade läkemedel. Det gäller de kunder som sedan 2017 är inne i en befintlig högkostnadsperiod och som köpt förmånsberättigade läkemedel för mer än 1100 kronor. Övriga apotekskunder märker inte av förändringen vid ett enskilt köp.

Kunderna behöver aldrig betala mer än 2 250 kr under en tolvmånaders period för läkemedel inom högkostnadsskyddet, totalt sett 50 kronor mer än före höjningen av taket i högkostnadsskyddet.

För att komma upp till det första, andra respektive tredje trappsteget i högkostnadstrappan krävs nu att kunden betalar en högre summa än tidigare för att nå varje trappsteg. Procentuellt sett är dock den nya trappan utformad på samma sätt som tidigare.  

eHälsomyndigheten tar nu fram exempel som kan användas av apoteken vid behov, se länk längre ned på sidan.

Vi beklagar de besvär som uppstår på apoteken och återkommer med mer information.

För mer information kontakta:

Apotek som vill rapportera in avvikelser ska i första hand vända sig till sin support.

I andra hand går det bra att kontakta vår kundtjänst på 0771-766 200.

För pressfrågor, kontakta Erika Burlin Hellman, kommunikationschef, 010-458 63 56,
076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se