Tekniskt problem leder till fel rabatt för läkemedel inom högkostnadsskyddet

I samband med det nya året har apotekskunder drabbats av att de får fel rabatt när de hämtar ut receptbelagda läkemedel. Felsökning pågår nu och eHälsomyndigheten beklagar de besvär som kan uppstå.

eHälsomyndigheten har identifierat ett fel i e-recepttjänstens prisberäkning för läkemedel inom högkostnadsskyddet. Det medför tyvärr att vissa apotekskunder riskerar att få fel rabatt på sina förmånsberättigade läkemedel.

Ett intensivt arbete pågår för att hitta och åtgärda felet och eHälsomyndigheten hoppas hitta en lösning under dagen. Apoteken får kontinuerligt information.

De apotekskunder som har tänkt hämta ut receptbelagda läkemedel och som kan vänta med det, rekommenderas att avvakta några timmar alternativt till imorgon onsdag.

På eHälsomyndighetens webbplats går det att följa utvecklingen och se när felet är rättat.

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, kommunikationschef, 010-458 63 56, 076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se