Status för anslutning via säker åtkomst

eHälsomyndigheten har en ny åtkomstlösning till våra tjänster som flera aktörer inom vård och apotek nu håller på att anpassa sig till. Vi får många frågor och vill därför ge en bild av aktuellt läge och vad som gäller.

Person som låser sin dator
Många aktörer arbetar med anpassningar för att kunna ansluta till eHälsomyndighetens tjänster framöver.

Syftet med eHälsomyndighetens nya säkerhetslösning är att i enlighet med gällande lagar värna medborgarnas personliga integritet i deras kontakter med vård och omsorg, i detta fall när det handlar om information avseende förskrivningar av läkemedel etc.

Vi vet att många aktörer arbetar med anpassningar för att kunna ansluta till eHälsomyndighetens tjänster framöver. Det är viktigt att alla aktörer fortsätter med den tekniska utvecklingen och anpassningen till kraven i säkerhetslösningen för att uppnå rätt nivå på informationssäkerheten, vilket även innebär ett ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, för de verksamheter som ansluter mot våra tjänster.

De aktörer som ännu inte påbörjat anpassningen uppmanas att göra det för att klara tidsplanen som innebär krav på anslutning via den nya säkerhetslösningen i november 2019.

SKL har lyft en rad frågor kopplat till formerna för anslutningen och kravet på medlemskap i Sambi. eHälsomyndigheten har därför en nära dialog med SKL och vi tittar nu tillsammans på olika sätt att underlätta för vårdaktörer inom kommuner och landsting/regioner att ansluta sig. Det innebär till exempel att vi går igenom delar av de processer som kommuner och landsting/regioner redan använder för andra tjänster för att se om dessa kan återanvändas.

Vid frågor kontakta eHälsomyndighetens enhet för kundsamverkan och anslutning, via e-post nyatkomst@ehalsomyndigheten.se eller växeln 0771-766 200.