Räkneexempel: höjt tak i högkostnadsskyddet

Här följer information som gäller för apotekskunder som sedan 2017 är inne i en befintlig högkostnadsperiod och som köpt förmånsberättigade läkemedel för mer än 1 100 kronor.

Högkostnadstaket för läkemedel inom förmånen höjdes den 1 januari 2018. Det innebär att ditt, och alla andras, högkostnadsskydd anpassar sig till de nya stegen i den så kallade högkostnadstrappan.

Apotekskunder som sedan 2017 är inne i en befintlig högkostnadsperiod och som köpt förmånsberättigade läkemedel för mer än 1 100 kronor, kan vid ett eller några tillfällen få betala lite mer än tidigare för sina förmånsberättigade läkemedel. Totalkostnaden kommer dock aldrig att överstiga 2 250 kronor under en tolvmånadersperiod. Övriga apotekskunder märker inte av förändringen vid ett enskilt köp.

Räkneexempel: höjt tak för högkostnadsskyddet (pdf)

Information till apotekskunder - Effekten av att taket i högkostnadsskyddet höjts blir olika beroende var i högkostnadstrappan du befinner dig (pdf)