Nytt digitalt stöd hjälper hälso- och sjukvården samt socialtjänsten att förstå lagen

En ny utbildning om digital verksamhetsutveckling i vården lanseras nu. Där har Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten bland annat tagit fram ett batteri med klargörande frågor och svar som rör journalföring och dokumentation – ett digitalt pedagogiskt stöd.

 

Inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt stöd kring frågor om vad som gäller för journaler och personakter. Dessa frågor behöver redas ut när e-hälsolösningar ska komma till nytta inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i kontakten med patienterna och brukarna.

 

Exempel på vanliga frågor kan vara:

  • Vem ska journalföra och vem får göra det?
  • Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?
  • Vilka regler gäller för sammanhållen journal?
  • Vad gäller för dokumentation i socialtjänstens personakter?
  • Vilken rätt har individen till sin egen dokumentation?
  • Får jag mejla till patient/brukare?

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har båda i uppdrag att, utifrån gällande lagstiftning, utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd.

 

– Vi vill inspirera till att arbeta med e-hälsa och digitalisering hos landsting, kommuner och privata vårdgivare. Visa hur e-hälsa kan underlätta vardagen, göra det bättre för patienterna och öka kvaliteten i vården. Bland annat ger vi exempel på digital verksamhetsutveckling inklusive fiktiva dramatiserade patientfall, säger är Evamaria Nerell, utredare på Socialstyrelsen.

På webbplatsen finns även studiosamtal där politiker, beslutsfattare, profession, patienter, etiker och jurister talar om sin roll i digitaliseringen av vården.

– Ett särskilt avsnitt ägnas åt juridiskt stöd för dokumentation. Där finns fakta om hur patientjournal och personakt får användas inom vård och omsorg. Denna del av utbildningen gäller även socialtjänsten, säger Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef för samordningsavdelningen på eHälsomyndigheten.

Webbplatsen är resultatet av ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten. Där fick myndigheterna i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar.

Torsdag den 18 januari presenteras den nya webbplatsen på ett seminarium som fokuserar på det juridiska stödet. Seminariet anordnas av eHälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen och har rubriken ”Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen?”. Det hålls på Folkets hus i Stockholm.

Webbadressen till det digitala stödet är: https://div.socialstyrelsen.se

För mer information kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076‑144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se