Nytt material till apotek om behandling av personuppgifter

eHälsomyndigheten har tagit fram nya foldrar som beskriver hur vi behandlar personuppgifter i våra register. Du som jobbar på apotek kan skriva ut materialet själv direkt från vår webbplats, eller beställa till ditt apotek.

Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), börjar gälla 2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen (1198:204). Dataskyddsförordningen ställer högre krav på den enskildes rättigheter vid behandling av personuppgifter. Till följd av de nya kraven har eHälsomyndigheten uppdaterat rutiner och texter som avser behandling av personuppgifter och hantering av samtycken.

Apoteksaktörer som har avtal med eHälsomyndigheten har en skyldighet, som personuppgiftsbiträde till eHälsomyndigheten, att se till att apotekspersonal vid expediering av e-recept informerar kunden om hur vi hanterar deras personuppgifter. 

Därför har vi tagit fram skriftligt informationsmaterial som ska lämnas till kunden eller patienten. Det kan du som jobbar på apotek eller inom vården antingen beställa av oss eller skriva ut själv. 

Vi har också uppdaterat foldern för Elektroniskt expertstöd (EES). Även den kan du som arbetar på apotek beställa från oss eller skriva ut.

Informationsmaterial om personuppgiftshantering till apotekskunder

Folder om EES